Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu "Akademia nauki"

Zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu "Akademia nauki"

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na stanowisko Metodyka w ramach projektu "Akademia nauki"

Rozeznanie rynku szkolenia dla nauczycieli