projekty mazowieckie logo

Nazwa projektu: Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d700/19

Projekt pt. „Kreatywna szkoła - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Stare Babice” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Babice i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu:       437 715,51 zł, w tym wkład własny: 65 850, 00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 350 172,41 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język angielski
 • Język rosyjski
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Projekt edukacyjny
 • Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 • Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 • Wycieczka do ZOO
 • Zakoduj kompetencje
 • Pokazy Naukowe
 • Warsztaty z robotyki
 • Warsztaty Laboratorium Kodowania
 • Warsztaty Laboratorium Elektroniki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d667/19

Projekt pt. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy a firmą Mały Inżynier w okresie IX 2020 – VI 2022. Wartość projektu: 437 711,38 zł, w tym wkład własny: 67 120,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 192 uczniów (96K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 350 169,10 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język rosyjski
 • Warsztaty kodowania
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Projekt edukacyjny- przedstawienie dla społeczności szkolnej
 • Wycieczka Centrum Nauki Kopernik
 • Wycieczka Ogród Botaniczny w Powsinie
 • Wycieczka ZOO
 • Zakoduj kompetencje
 • Pokazy naukowe
 • Warsztaty Laboratorium Robotyki
 • Warsztaty Laboratorium Elektroniki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d675/19

Projekt pt. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy a firmą Mały Inżynier w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 438 013,01 zł, w tym wkład własny: 65 743,50 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 350 410,41 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język angielski
 • Warsztaty kodowania
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Wycieczka Centrum Nauki Kopernik
 • Wycieczka Ogród Botaniczny w Powsinie
 • Zakoduj kompetencje
 • Pokazy naukowe
 • Warsztaty Laboratorium Robotyki
 • Warsztaty Laboratorium Elektroniki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d668/19

Projekt pt. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera a Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 437 742,76 zł, w tym wkład własny: 66 666,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 350 194,21 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Warsztaty kodowania
 • Wycieczka Centrum Nauki Kopernik
 • Zakoduj kompetencje
 • Pokazy naukowe
 • Laboratorium robotyki
 • Laboratorium Elektroniki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d673/19

Projekt pt. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy a firmą Mały Inżynier w okresie IX 2020 – VI 2022. Wartość projektu: 436 646,52 zł, w tym wkład własny: 67 275,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 192 uczniów (96K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 349 317,22 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język angielski
 • Warsztaty kodowania
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
 • Zakoduj kompetencje
 • Pokazy naukowe
 • Warsztaty Laboratorium Eksperymentów
 • Warsztaty Laboratorium Elektroniki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d666/19

Projekt pt. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier a Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy  w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 437 947,25 zł, w tym wkład własny: 67 200,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 192 uczniów (96K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 350 357,80 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Warsztaty kodowania
 • Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Język polski dla dzieci cudzoziemskich
 • Zakoduj kompetencje
 • Pokazy naukowe
 • Laboratorium robotyki
 • Laboratorium elektroniki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d685/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach” jest realizowany przez Miasto Ząbki w partnerstwie z firmą Mały Inżynier. Projektem objęta zostanie Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 4 w Ząbkach w okresie IX.2020–VIII.2022. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki Przyrodnicze laboratorium Język angielski Warsztaty kodowania Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej Zakoduj kompetencje Pokazy naukowe Laboratorium robotyki Laboratorium elektroniki Półkolonie Laboratorium Naukowe Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.
Dofinansowanie UE: 336 644,01 zł

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d686/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” jest realizowany przez Miasto Ząbki w partnerstwie z firmą Mały Inżynier. Projektem objęta zostanie Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 5 w Ząbkach w okresie IX.2020–VIII.2022. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W ramach kontynuacji projektu w Szkole Podstawowej nr 5 przewidziano realizację następujących bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Warsztaty kodowania 4. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 5. Zakoduj kompetencje 6. Pokazy naukowe 7. Laboratorium robotyki 8. Laboratorium Naukowe Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.
Dofinansowanie UE: 332 958,55 zł

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d688/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.: ”Mistrzowie kompetencji II w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach” jest realizowany przez Miasto Ząbki w partnerstwie z firmą Mały Inżynier. Projektem objęta zostanie Szkoła Podstawowa nr 3 w Ząbkach w okresie IX.2020–VIII.2022. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: Przyrodnicze laboratorium Język angielski Język rosyjski Warsztaty kodowania Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych Zakoduj kompetencje Laboratorium elektroniki Laboratorium robotyki Laboratorium Naukowe Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.
Dofinansowanie UE: 337 949,00 zł

Nazwa projektu: Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Gliniance i Malcanowie
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d721/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:”Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Gliniance i Malcanowie” jest realizowany przez Gminę Wiązowna w partnerstwie z firmą Mały Inżynier, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gliniance oraz Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Malcanowie, w okresie IX.2021– VIII.2023. Wartość projektu:437 900,00 zł, wkład własny w postaci udostępnienia sal w kwocie: 65 840,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80 K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. Dofinansowanie UE: 350 320,00 zł W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki Przyrodnicze laboratorium Język rosyjski Warsztaty kodowania Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych Projekt edukacyjny Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie Wycieczka do ZOO Zakoduj kompetencje Pokazy Naukowe Warsztaty Laboratorium robotyki Warsztaty Laboratorium Elektroniki Półkolonie Laboratorium Naukowe Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.
Dofinansowanie UE: 350 320,00 zł

Nazwa projektu: Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d701/19
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:”Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie” jest realizowany przez Gminę Wiązowna w partnerstwie z firmą Mały Inżynier, województwo mazowieckie. Projektem objęte zostaną Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterskich Lotników Polskich w Wiązownie oraz Szkoła Podstawowa im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie, w okresie IX.2021–VIII.2023. Wartość projektu:438 025,63 zł, wkład własny w postaci udostępnienia sal i wkładu finansowego w kwocie: 65 900,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80 K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. Dofinansowanie UE: 350 420,50 zł W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki Przyrodnicze laboratorium Język angielski Język niemiecki Warsztaty kodowania Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych Projekt edukacyjny Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie Wycieczka do ZOO Zakoduj kompetencje Pokazy Naukowe Warsztaty Laboratorium robotyki Warsztaty Laboratorium Elektroniki Półkolonie Laboratorium Naukowe Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.
Dofinansowanie UE: 350 420,50 zł

Nazwa projektu: Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d665/19

Projekt pt. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier a Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy  w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 437 406,25 zł, w tym wkład własny: 65 850,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 349 925,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język niemiecki
 • Warsztaty kodowania
 • Zakoduj kompetencje
 • Pokazy naukowe
 • Laboratorium robotyki
 • Laboratorium elektroniki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112

Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-d664/19

Projekt pt. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier a Miastem Stołecznym Warszawa – Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy  w okresie IX 2020 – VIII 2022. Wartość projektu: 437 551,25 zł, w tym wkład własny: 65 678,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 • rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 350 041,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 • Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki
 • Przyrodnicze laboratorium
 • Język angielski
 • Laboratorium kodowania
 • Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 • Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 • Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 • Wycieczka do ZOO
 • Zakoduj kompetencje
 • Pokazy naukowe
 • Laboratorium robotyki
 • Półkolonie Laboratorium Naukowe

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Akademia kompetencji w Gminie Cegłów
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a440/18
Projekt pt. „Akademia kompetencji w Gminie Cegłów” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Cegłów i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 404 310,00 zł, w tym wkład własny: 21 228,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 144 uczniów (72K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 13 nauczycieli (12K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 323 448,00 zł


W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język francuski
 5. Język rosyjski
 6. Laboratorium kodowania
 7. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 8. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 9. Wycieczki
 10. Pokazy naukowe
 11. Warsztaty z robotyki
 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Klucz do wiedzy w SP Ursynów
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a393/18
Krótki opis projektu: Projekt pt. „Klucz do wiedzy w SP Ursynów” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju Wsi- Nasze Dzieci i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 265 896,25 zł, w tym wkład własny: 13 800,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 40 uczniów (20K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 8 nauczycieli (8K);
 3.  doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 212 717,00 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 5. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 6. Wycieczki
 7. Pokazy naukowe
 8. Warsztaty z robotyki
 9. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Szkoła możliwości w Brześcach
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a416/18
Krótki opis projektu: Projekt pt. „Szkoła możliwości w Brześcach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Góra Kalwaria  i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 410 781,25 zł, w tym wkład własny: 21 285,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 96 uczniów (48K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (9K);
 3.  doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 328 625,00 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczki
 9. Pokazy naukowe
 10. Warsztaty z robotyki
 11. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Szkoła możliwości w Czersku
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a422/18
Krótki opis projektu: Projekt pt. „Szkoła możliwości w Czersku” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Góra Kalwaria  i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 409 825,00 zł, w tym wkład własny: 21 285,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 96 uczniów (48K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (9K);
 3.  doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 327 860,00 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczki
 9. Pokazy naukowe
 10. Warsztaty z robotyki
 11. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Szkoła możliwości w Dobieszu
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a424/18
Krótki opis projektu: Projekt pt. „Szkoła możliwości w Dobieszu” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Góra Kalwaria  i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 412 657,20 zł, w tym wkład własny: 21 273,75 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 96 uczniów (48K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (9K);
 3.  doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 330 125,76 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Laboratorium kodowania
 5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 7. Wycieczki
 8. Pokazy naukowe
 9. Warsztaty z robotyki
 10. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a377/18
Krótki opis projektu: Projekt pt. „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Siennicy” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Siennica i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 404 310,00 zł, w tym wkład własny: 21 228,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 13 nauczycieli (12K);
 3.  doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 325 024,00 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Laboratorium kodowania
 5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 7. Pokazy naukowe
 8. Warsztaty z robotyki
 9. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Akademia talentów w Szkole Podstawowej w Malcanowie, gmina Wiązowna
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a447/18
Krótki opis projektu: Projekt pt. „Akademia talentów w Szkole Podstawowej w Malcanowie, gmina Wiązowna” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Wiązowna i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 404 081,25 zł, w tym wkład własny: 21240,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 96 uczniów (48K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (9K);
 3.  doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 323 265,00 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Laboratorium kodowania
 5. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 6. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 7. Wycieczki
 8. Pokazy naukowe
 9. Warsztaty z robotyki
 10. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły

Nazwa projektu: Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a383/18
Krótki opis projektu: Projekt pt. „Szkoła talentów w Ojrzanowie i Skułach w Gminie Żabia Wola” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Żabia Wola i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2019. Wartość projektu: 408 492,50 zł, w tym wkład własny: 21 240,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 15 nauczycieli (14K);
 3.  doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 326 794,00 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
 9. Zajęcia logopedyczne
 10. Zajęcia socjoterapeutyczne
 11. Wycieczki
 12. Pokazy naukowe
 13. Warsztaty z robotyki
 14. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Nazwa projektu: Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7317/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.”Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier Ewa Bednarek i gminami wiejskimi z terenu powiatu białobrzeskiego, województwa mazowieckiego: Stromiec, Promna w okresie IX.2017–VIII.2019. Wartość projektu: 1 925 887,20 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 100 000,00zł (5%). Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 63 nauczycieli (54K) c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.
Dofinansowanie UE: 1540709,76 zł

 

Rozeznanie Festiwal NaukiRozeznanie Festiwal Nauki

Rozeznanie SprzętRozeznanie Sprzęt

Rozeznanie Szkolenia dla NauczycieliRozeznanie Szkolenia dla Nauczycieli

Rozeznanie cateringRozeznanie catering

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a445/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Marki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 1 903 834,72 zł, w tym wkład własny: 95 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 1 523 067,78 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Język hiszpański
 6. Język rosyjski
 7. Laboratorium kodowania
 8. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 9. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 10. Wycieczki
 11. Pokazy naukowe
 12. Warsztaty z robotyki
 13. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

 

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a852/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Mistrzowie Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Ząbki i firmą Mały Inżynier w okresie I 2019- VIII 2020. Wartość projektu: 413 588,75 zł, w tym wkład własny: 20 700,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 200 uczniów (100K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 5. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 6. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 7. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 8. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 9. Pokazy naukowe 10. Laboratorium robotyki 11. Laboratorium kodowania 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe
Dofinansowanie UE: 330871 zł

 

Skrypt programowanie Kodu Game Lab

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a853/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Mistrzowie Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Ząbki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018- VIII 2020. Wartość projektu: 413 875,01 zł , w tym wkład własny: 20 700,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 200 uczniów (100K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 4. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 5. Pokazy naukowe 6. Laboratorium robotyki 7. Laboratorium kodowania 8. Półkolonie Laboratorium Naukowe
Dofinansowanie UE: 331100,01 zł

 

Skrypt Programowanie w języku C

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a854/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Mistrzowie Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Ząbki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018- VIII 2020. Wartość projektu: 413 862,51 zł , w tym wkład własny: 20 720,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 200 uczniów (100K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 4. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 5. Pokazy naukowe 6. Laboratorium robotyki 7. Laboratorium kodowania
Dofinansowanie UE: 331090,01 zł

 

Skrypt programowanie App inventor

Nazwa projektu: Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a413/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice Projekt pt. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Babice i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2019 – VIII 2020. Wartość projektu: 405 750,00zł , w tym wkład własny: 21 260,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 16 nauczycieli (15K); c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Język niemiecki 5. Tworzenie gier z wykorzystaniem matematyki 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 7. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 8. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 9. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 10. Pokazy naukowe 11. Warsztaty z robotyki 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe a także szkolenia dla nauczycieli: 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu 3. Gry komputerowe w matematyce
Dofinansowanie UE: 324600 zł

Nazwa projektu: Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a360/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Karczew i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VI 2020. Wartość projektu: 403 823,07 zł , w tym wkład własny: 21 200,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 150 uczniów (75K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 14 nauczycieli (12K); c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Język niemiecki 5. Laboratorium kodowania 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 7. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 9. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 10. Pokazy naukowe 11. Warsztaty z robotyki 12. Warsztaty Laboratorium Eksperymentów a także szkolenia dla nauczycieli: 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki
Dofinansowanie UE: 323058,46 zł

Nazwa projektu: Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a862/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Karczew i firmą Mały Inżynier w okresie VIII 2019 – VI 2020. Wartość projektu: 413 822,50 zł , w tym wkład własny: 20 700 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Język niemiecki 5. Laboratorium kodowania 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 7. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 9. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 10. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 11. Pokazy naukowe 12. Laboratorium robotyki 13. Laboratorium Kodowania 14. Laboratorium Naukowe
Dofinansowanie UE: 331058 zł

 

Skrypt programowanie Minecraft

 

 

Copyright©2019 Polski Mały Inżynier. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies