Projekty

logo ue mazowieckie

Z dniem 1 września 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego „Kompetencje na start”, nr RPMA.10.01.01-14-3898/15.
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych, takich jak:
1. Laboratorium Kodowania
2. Półkolonie Szalony Naukowiec
3. ROBO-lab
4. Przyrodnicze Laboratorium
5. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
6. Naukowe Show
7. … i wiele innych!


CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Do 31.08.2017 400 uczniów (200K) uczęszczających do placówek na terenie gmin Latowicz, Mrozy i Siennica (powiat miński, woj. mazowieckie) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:
a) zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
b) zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy
c) szkolenie nauczycieli 90(78K) z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda ekspery-mentu, kompetencje społeczne.
d) doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przy-rodniczych i matematycznych
e) doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
PLANOWANE EFEKTY:
Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: 
a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; 

b) rozwój kompetencji 81 nauczycieli (71K) 
c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych (16 doposażonych szkół).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 994 214,00zł
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH:1 595 371,20zł

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies