Projekty

logo ue zachodniopomorskie

Nazwa projektu: Edukacja warta zachodu
Numer projektu: RPZP.08.03.00-32-K021/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Edukacja warta zachodu” będzie realizowany przez Gminę Kołbaskowo w: Szkole Podstawowej w Będargowie, Zespole Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa w Kołbaskowie, Szkole Podstawowej w Przecławiu oraz Gimnazjum w Przecławiu. Projekt realizowany w partnerstwie z firmą Mały Inżynier, która posiada doświadczenie w realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży prowadzonych metodą eksperymentu i z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (np. robotyka). Ponadto partner szkoli osoby dorosłe pracujące z dziećmi i młodzieżą, w zakresie stosowania metod rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów. Działając w obszarze edukacji od 2009 posiada również autorską bazę programów do realizacji z uczniami, w tym program stworzony i wdrożony w ramach pozytywnie zwalidowanego innowacyjnego projektu z działania 9.6 POKL, w latach 2011-2013. Okres realizacji: XI.2016-VIII.2018. Grupa docelowa: 456 osób tj. 22 nauczycielki, 4 nauczycieli, 215 uczennic, 215 uczniów szkół Gminy Kołbaskowo. Cel ogólny projektu to: Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Zadania w ramach projektu: Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, Warsztaty naukowo-techniczne, Szkolenia dla nauczycieli, Zakup wyposażenia pracowni przedmiotowych. Wartość projektu: 991 590,00 zł, wkład własny niefinansowy w postaci sal szkolnych:29 475,00 zł, wkład własny finansowy ze środków Gminy Kołbaskowo: 20 525,00 zł.
Dofinansowanie UE: 842851,42 zł

Zawiadomienie o wyborze ofert na "Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Gminie Kołbaskowo" w ramach projektu "Edukacja warta zachodu":

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies