Projekty

logo ue pomorskie

Nazwa projektu: Akademia możliwości
Numer projektu: RPPM.03.02.01-22-0134/15
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:“Akademia możliwości” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Karsin, a firmą Mały Inżynier w okresie IX.2016–VIII.2018. Wartość projektu:1 511 238,86, w tym wkład własny: 75 561,94 (5%) pochodzący ze środków JST. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Karsin oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 380 uczniów (190K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 30 nauczycieli (28K) poprzez szkolenia z kształtowania umiejętności społecznych, programowania, wykorzystania w pracy z uczniem metody eksperymentu i technik pamięci. c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych d) nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi województwa pomorskiego.
Dofinansowanie UE: 1284553,03 zł

Rozeznanie rynku szkolenia dla nauczycieli

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies