Projekty

logo ue pomorskie

Nazwa projektu: Akademia nauki
Numer projektu: RPPM.03.02.01-22-0092/15
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:”Akademia nauki” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Dziemiany, a firmą Mały Inżynier w okresie IX.2016–VIII.2018. Wartość projektu: 999 762,50 zł, w tym wkład własny:49 988,13 zł(5%) pochodzący ze środków JST. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Dziemiany oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 260 uczniów (130K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 14 nauczycieli (11K) poprzez szkolenia z kształtowania umiejętności społecznych, programowania, wykorzystania w pracy z uczniem metody eksperymentu. c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych d) nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi województwa pomorskiego.
Dofinansowanie UE: 849798,13 zł

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na stanowisko Metodyka w ramach projektu "Akademia nauki"

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies