Projekty

logo ue pomorskie

Nazwa projektu: Szlakiem nauki
Numer projektu: RPPM.03.02.01-22-0152/15
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:”Szlakiem nauki” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Lipusz a firmą Mały Inżynier w okresie IX.2016–VIII.2018. Wartość projektu: 892 987,50zł, w tym wkład własny:44 649,38(5%) pochodzący ze środków JST. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Lipusz oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 254 uczniów (127K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 16 nauczycieli (14K) poprzez szkolenia z kształtowania umiejętności społecznych, programowania, wykorzystania w pracy z uczniem metody eksperymentu i technik pamięci. c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych d) nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi województwa pomorskiego.
Dofinansowanie UE: 759039,38 zł

Zapraszamy do składania ofert na Dostawę materiałów do zajęć w ramach projektu "Szlakiem nauki"

Zapraszamy do składania ofert na Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu "Szlakiem nauki"

Rozeznanie rynku szkolenia dla nauczycieli

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies