Projekty

logo ue pomorskie

Nazwa projektu: W kręgu nauki
Numer projektu: RPPM.03.02.01-22-0121/15
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.:”W kręgu nauki” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Sulęczyno a firmą Mały Inżynier w okresie IX.2016–VIII.2018. Wartość projektu: 1 458 750,43 zł, w tym wkład własny: 72 937,52 zł (5%) pochodzący ze środków JST. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Sulęczyno oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 360 uczniów (180K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi i wycieczkami edukacyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 30 nauczycieli (25K) poprzez szkolenia z kształtowania umiejętności społecznych, programowania, wykorzystania w pracy z uczniem metody eksperymentu i technik pamięci. c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych d) nawiązanie współpracy z lokalnymi instytucjami edukacyjnymi województwa pomorskiego.
Dofinansowanie UE: 1239937,87 zł

Zapraszamy do składania ofert na Dostawę materiałów do zajęć w ramach projektu "W kręg nauki"

Zapraszamy do składania ofert na Stanowisko Metodyka w ramach projektu "W kręgu nauki"

Rozeznanie rynku szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy do składania ofert na Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu "W kręgu nauki"

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies