Projekty

L Mazowieckie kolor 4 loga

L Podlaskie kolor 4 loga

L Pomorskie kolor 4 loga

L Wielkopolskie kolor 4 loga

L ZachPom kolor 4 loga

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu "Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła" w Gminie Piaseczno

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu "Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła" w Gminie Karczew

Zapraszamy do złożenia oferty na prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu "Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła" w Gminie Góra Kalwaria

Zapraszamy do złożenia oferty na "Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Gminie Książ Wlkp." w ramach projektu "Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp."

Nazwa projektu: Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7317/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt.”Akademia sukcesu w Gminach Stromiec i Promna” jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier Ewa Bednarek i gminami wiejskimi z terenu powiatu białobrzeskiego, województwa mazowieckiego: Stromiec, Promna w okresie IX.2017–VIII.2019. Wartość projektu: 1 925 887,20 zł, w tym wkład własny niefinansowy: 100 000,00zł (5%). Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gmin partnerskich oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 400 uczniów (200K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 63 nauczycieli (54K) c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.
Dofinansowanie UE: 1540709,76 zł

 

Rozeznanie Festiwal NaukiRozeznanie Festiwal Nauki

Rozeznanie SprzętRozeznanie Sprzęt

Rozeznanie Szkolenia dla NauczycieliRozeznanie Szkolenia dla Nauczycieli

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a445/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Marki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 1 903 834,72 zł, w tym wkład własny: 95 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 1 523 067,78 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Język hiszpański
 6. Język rosyjski
 7. Laboratorium kodowania
 8. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 9. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 10. Wycieczki
 11. Pokazy naukowe
 12. Warsztaty z robotyki
 13. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies