Nazwa projektu: Szkoła możliwości w Górze Kalwarii
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a425/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Szkoła możliwości w Górze Kalwarii” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Góra Kalwaria i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 409 033,55 zł, w tym wkład własny: 21 273,75 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 96 uczniów (48K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 13 nauczycieli (12K); c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. Dofinansowanie UE: 327 226,84 zł W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Laboratorium kodowania 5. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej 6. Wycieczki 7. Pokazy naukowe 8. Warsztaty z robotyki 9. Półkolonie Laboratorium Naukowe a także szkolenia dla nauczycieli: 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki
Dofinansowanie UE: 327226,84 zł

 

 

Copyright©2019 Polski Mały Inżynier. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies