Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a445/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Mistrzowie kompetencji w Gminie Miasto Marki” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Marki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 1 903 834,72 zł, w tym wkład własny: 95 500,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 800 uczniów (400K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 64 nauczycieli (56K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 1 523 067,78 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Język hiszpański
 6. Język rosyjski
 7. Laboratorium kodowania
 8. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 9. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 10. Wycieczki
 11. Pokazy naukowe
 12. Warsztaty z robotyki
 13. Półkolonie Laboratorium Naukowe

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

 

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a852/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Mistrzowie Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Ząbki i firmą Mały Inżynier w okresie I 2019- VIII 2020. Wartość projektu: 413 588,75 zł, w tym wkład własny: 20 700,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 200 uczniów (100K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 5. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 6. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 7. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 8. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 9. Pokazy naukowe 10. Laboratorium robotyki 11. Laboratorium kodowania 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe
Dofinansowanie UE: 330871 zł

 

Skrypt programowanie Kodu Game Lab

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a853/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Mistrzowie Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 2 w Ząbkach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Ząbki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018- VIII 2020. Wartość projektu: 413 875,01 zł , w tym wkład własny: 20 700,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 200 uczniów (100K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 4. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 5. Pokazy naukowe 6. Laboratorium robotyki 7. Laboratorium kodowania 8. Półkolonie Laboratorium Naukowe
Dofinansowanie UE: 331100,01 zł

 

Skrypt Programowanie w języku C

Nazwa projektu: Mistrzowie kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a854/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Mistrzowie Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 3 w Ząbkach” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Miasto Ząbki i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018- VIII 2020. Wartość projektu: 413 862,51 zł , w tym wkład własny: 20 720,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 200 uczniów (100K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 4. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 5. Pokazy naukowe 6. Laboratorium robotyki 7. Laboratorium kodowania
Dofinansowanie UE: 331090,01 zł

 

Skrypt programowanie App inventor

Nazwa projektu: Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a413/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice Projekt pt. „Nowoczesna edukacja w Gminie Stare Babice” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Stare Babice i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2019 – VIII 2020. Wartość projektu: 405 750,00zł , w tym wkład własny: 21 260,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 16 nauczycieli (15K); c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Język niemiecki 5. Tworzenie gier z wykorzystaniem matematyki 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 7. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 8. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 9. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 10. Pokazy naukowe 11. Warsztaty z robotyki 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe a także szkolenia dla nauczycieli: 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu 3. Gry komputerowe w matematyce
Dofinansowanie UE: 324600 zł

Nazwa projektu: Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a360/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Karczew i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VI 2020. Wartość projektu: 403 823,07 zł , w tym wkład własny: 21 200,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 150 uczniów (75K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 14 nauczycieli (12K); c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Język niemiecki 5. Laboratorium kodowania 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 7. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 9. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 10. Pokazy naukowe 11. Warsztaty z robotyki 12. Warsztaty Laboratorium Eksperymentów a także szkolenia dla nauczycieli: 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki
Dofinansowanie UE: 323058,46 zł

Nazwa projektu: Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a862/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Karczew i firmą Mały Inżynier w okresie VIII 2019 – VI 2020. Wartość projektu: 413 822,50 zł , w tym wkład własny: 20 700 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 160 uczniów (80K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Język niemiecki 5. Laboratorium kodowania 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 7. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 9. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 10. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik 11. Pokazy naukowe 12. Laboratorium robotyki 13. Laboratorium Kodowania 14. Laboratorium Naukowe
Dofinansowanie UE: 331058 zł

 

Skrypt programowanie Minecraft

Nazwa projektu: Z pasją do nauki w Gminie Karczew
Numer projektu: RPMA.10.01.02-14-a861/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Z pasją do nauki w gminie Karczew” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Karczew i firmą Mały Inżynier w okresie VIII 2019 – VIII 2020. Wartość projektu: 413 957,50 zł , w tym wkład własny: 20 700,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 144 uczniów (72K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową - zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Język niemiecki 5. Laboratorium kodowania 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych 7. Projekt edukacyjny - przedstawienie dla społeczności szkolnej 8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie 9. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych 10. Pokazy naukowe 11. Laboratorium robotyki 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe
Dofinansowanie UE: 331166 zł

Skrypt programowanie dla klas 1-3

Nazwa projektu: Szkoła możliwości w Górze Kalwarii
Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-a425/18
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt pt. „Szkoła możliwości w Górze Kalwarii” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Góra Kalwaria i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020. Wartość projektu: 409 033,55 zł, w tym wkład własny: 21 273,75 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 96 uczniów (48K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) rozwój kompetencji 13 nauczycieli (12K); c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych. Dofinansowanie UE: 327 226,84 zł W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych: 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki 2. Przyrodnicze laboratorium 3. Język angielski 4. Laboratorium kodowania 5. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej 6. Wycieczki 7. Pokazy naukowe 8. Warsztaty z robotyki 9. Półkolonie Laboratorium Naukowe a także szkolenia dla nauczycieli: 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki
Dofinansowanie UE: 327226,84 zł

 

 

Copyright©2019 Polski Mały Inżynier. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies