projekty wielkopolskie logo

Nazwa projektu: Akademia nauki
Numer projektu:
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy firmą Mały Inżynier i Gminą Kołaki Kościelne (obszar wiejski) w okresie IX.2018–VIII.2020. Za cel stawia zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów w Szkole Podstawowej im. Abp. Romualda Jałbrzykowskiego w Kołakach Kościelnych (uczniowie osiągają wyniki egzaminacyjne gorsze niż średnie dla województwa podlaskiego) oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce. Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez: a) rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 80 uczniów (40K) poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym; b) wsparcie kompetencji 10 nauczycieli (9K) z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu c) doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK pracowni szkolnych. Wartość proj. poniżej 100 tys. Euro.
Dofinansowanie UE: 350964,15 zł

 

 

Copyright©2019 Polski Mały Inżynier. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies