"Nazwa projektu: Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0094/17
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier w partnerstwie z Gminą Miłosław w okresie 01.03.2021-31.08.2022. Celem projektu jest do 31.08.2022 192 uczniów (96K i 96M), w tym 12 uczn. z SPE (6K;6M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Miłosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Czeszewie z terenu Gm. Miłosław (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (15K;2M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 260 osób tj.20 nauczycieli (18K;2M), 240 uczniów (120K;120M), Szkoły Podstawowej w Miłosławiu oraz Szkoły Podstawowej w Czeszewie. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji niezbędnych na rynku pracy, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania; c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji; d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Dofinansowanie UE: 365 280,52 zł"

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

 

Copyright©2019 Polski Mały Inżynier. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Polityka Prywatności i plików cookies